سوئیچ سیسکـو

_____________آشنایـی با سوئیچ های سیسکو سـری 2960X و 2960XR ____________

این رده از سوییچ های سیسکو جایگزین سری قبلی خود یعنی ۲۹۶۰S می باشند که از نظر عملکرد و توانایی نسبت به مدل های قبلی خود پیشرفت قابل توجهی دارند. بطور کلی سری ۲۹۶۰ بعنوان سوییچ های لایه اکسس در شبکه های enterprise مورد استفاده قرار میگیرد که تا کنون با طی روند تکاملی خود از مدل های G به S و از S به X و XR تبدیل شده است. از مهمترین ویژگی های این رده پشتیبانی از پورت ۱۰ گیگ برای Uplink و هم چنین Redundant Power در برخی مدل ها می باشد.

 

مهمترین ویژگی های سوییچ های ۲۹۶۰X و ۲۹۶۰XR :

  • ارائه به صورت ۲۴ یا ۴۸ پورت گیگابیت
  • امکان استفاده از ۴ پورت ۱ گیگ یا  دو پورت ۱۰ گیگ با استفاده از ماژول های SFP و SFP+
  • امکان ارائه POE+
  • ارائه سه مدل از سیسم عامل IOS  به صورت LAN Base,Lan Lite, IP Lite
  • امکان مدیریت با استفاده از راه حل Cisco Prime,PNP,DNA
  • امکان استک شدن با سوییچ های هم مدل خود با استفاده از تکنولوژی FlexStack-Plus
  • پشتیبانی از ویژگی های اولیه لایه ۳ مانند OSPF,Static Route,RIP
  • پشتیبانی از NetFlow
  • امکان استفاده از Web GUI   و بلوتوث وSNMP وRJ۴۵ Consolو USB Consol
  • امکان استفاده از پاور افزونه

 

مشخصات سخت افزاری :

Cisco Catalyst ۲۹۶۰-X and ۲۹۶۰-XR Series hardware

Hardware specifications

۱۲۸ MB for LAN Base and IP Lite SKUs, ۶۴ MB for LAN Lite SKUs

Flash memory

۵۱۲ MB for LAN Base and ۲۵۶ MB for LAN Lite

DRAM

APM۸۶۳۹۲ ۶۰۰ MHz dual core

CPU

USB (Type B), Ethernet (RJ-۴۵)

Console ports

USB (Type A) for external flash storage

Storage interface

۱۰/۱۰۰ Mbps Ethernet (RJ-۴۵)

Network management interface

مقایسه کارایی این رده :

Cisco Catalyst ۲۹۶۰-X and ۲۹۶۰-XR Series performance :

Performance and scalability

۲۹۶۰-XR IP Lite

۲۹۶۰-X LAN Base

۲۹۶۰-X LAN Lite

۱۰۸ Gbps

۱۰۸ Gbps

۵۰ Gbps

Forwarding bandwidth

۲۱۶ Gbps

۲۱۶ Gbps ۱۰۰ Gbps

Switching bandwidth*

۱۰۲۳

۱۰۲۳ ۶۴

Maximum active VLANs

۴۰۹۶

۴۰۹۶ ۴۰۹۶ VLAN IDs available

۹۱۹۸ bytes

۹۱۹۸ bytes

۹۱۹۸ bytes

Maximum Transmission Unit (MTU)-L۳ packet

۹۲۱۶ bytes ۹۲۱۶ bytes ۹۲۱۶ bytes

Jumbo frame – Ethernet frame

مقایسه ظرفیت POE و POE+ :

Cisco Catalyst ۲۹۶۰-X and ۲۹۶۰-XR Series PoE and PoE+ power capacity

Available PoE power (single PS source) Maximum number of PoE (IEEE ۸۰۲,۳af) ports* Maximum number of PoE+ (IEEE ۸۰۲,۳at) ports* Model
۷۴۰W ۴۸ ports up to ۱۵,۴W ۲۴ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰X-۴۸FPD-L
۳۷۰W ۲۴ ports up to ۱۵,۴W ۱۲ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰X-۴۸LPD-L
۳۷۰W ۲۴ ports up to ۱۵,۴W ۱۲ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰X-۲۴PD-L
۷۴۰W ۴۸ ports up to ۱۵,۴W ۲۴ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰X-۴۸FPS-L
۳۷۰W ۲۴ ports up to ۱۵,۴W ۱۲ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰X-۴۸LPS-L
۳۷۰W ۲۴ ports up to ۱۵,۴W ۱۲ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰X-۲۴PS-L
۱۱۰W ۷ ports up to ۱۵,۴W ۳ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰X-۲۴PSQ-L
۷۴۰W ۴۸ ports up to ۱۵,۴W ۲۴ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰XR-۴۸FPD-I
۳۷۰W ۲۴ ports up to ۱۵,۴W ۱۲ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰XR-۴۸LPD-I
۳۷۰W ۲۴ ports up to ۱۵,۴W ۱۲ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰XR-۲۴PD-I
۷۴۰W ۴۸ ports up to ۱۵,۴W ۲۴ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰XR-۴۸FPS-I
۳۷۰W ۲۴ ports up to ۱۵,۴W ۱۲ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰XR-۴۸LPS-I
۳۷۰W ۲۴ ports up to ۱۵,۴W ۱۲ ports up to ۳۰W Cisco Catalyst ۲۹۶۰XR-۲۴PS-I

جدول نوع و مشخصات پاور برای سوییچ های  ۲۹۶۰XR

Cisco Catalyst ۲۹۶۰-XR Series default power supply configurations

Available PoE power Default power supply Product ID
PWR-C۲-۲۵۰WAC

WS-C۲۹۶۰XR-۲۴TS-I

WS-C۲۹۶۰XR-۴۸TS-I

WS-C۲۹۶۰XR-۲۴TD-I

WS-C۲۹۶۰XR-۴۸TD-I

۳۷۰W PWR-C۲-۶۴۰WAC

WS-C۲۹۶۰XR-۲۴PD-I

WS-C۲۹۶۰XR-۴۸LPD-I

WS-C۲۹۶۰XR-۲۴PS-I

WS-C۲۹۶۰XR-۴۸LPS-I

۷۴۰W PWR-C۲-۱۰۲۵WAC

WS-C۲۹۶۰XR-۴۸FPD-I

WS-C۲۹۶۰XR-۴۸FPS-I

راهنمای درخواست خرید :

Cisco Catalyst ۲۹۶۰-X Series Switches ordering information

FlexStack-Plus,

FlexStack-Extended

Available PoE power Cisco IOS Software feature set Uplink interfaces ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet interfaces Part number
Optional ۷۴۰W LAN Base ۲ SFP+ ۴۸ WS-C۲۹۶۰X-۴۸FPD-L
Optional ۳۷۰W LAN Base ۲ SFP+ ۴۸ WS-C۲۹۶۰X-۴۸LPD-L
Optional ۳۷۰W LAN Base ۲ SFP+ ۲۴ WS-C۲۹۶۰X-۲۴PD-L
Optional LAN Base ۲ SFP+ ۴۸ WS-C۲۹۶۰X-۴۸TD-L
Optional LAN Base ۲ SFP+ ۲۴ WS-C۲۹۶۰X-۲۴TD-L
Optional ۷۴۰W LAN Base ۴ SFP ۴۸ WS-C۲۹۶۰X-۴۸FPS-L
Optional ۳۷۰W LAN Base ۴ SFP ۴۸ WS-C۲۹۶۰X-۴۸LPS-L
Optional ۳۷۰W LAN Base ۴ SFP ۲۴ WS-C۲۹۶۰X-۲۴PS-L
No ۱۱۰W LAN Base ۲ SFP,
۲ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰BT
۲۴ WS-C۲۹۶۰X-۲۴PSQ-L
Optional LAN Base ۴ SFP ۴۸ WS-C۲۹۶۰X-۴۸TS-L
Optional LAN Base ۴ SFP ۲۴ WS-C۲۹۶۰X-۲۴TS-L
No LAN Lite ۲ SFP ۴۸ WS-C۲۹۶۰X-۴۸TS-LL
No LAN Lite ۲ SFP ۲۴ WS-C۲۹۶۰X-۲۴TS-LL

Cisco Catalyst ۲۹۶۰-XR Series Switches ordering information

FlexStack-Plus,

FlexStack-Extended

Second FRU power supply option Available PoE power Cisco IOS Software feature set Uplink interfaces ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet interfaces Part number
Optional ۱۰۲۵W ۷۴۰W IP Lite ۲ SFP+ ۴۸ WS-C۲۹۶۰XR-۴۸FPD-I
Optional ۶۴۰W ۳۷۰W IP Lite ۲ SFP+ ۴۸ WS-C۲۹۶۰XR-۴۸LPD-I
Optional ۶۴۰W ۳۷۰W IP Lite ۲ SFP+ ۲۴ WS-C۲۹۶۰XR-۲۴PD-I
Optional ۲۵۰W IP Lite ۲ SFP+ ۴۸ WS-C۲۹۶۰XR-۴۸TD-I
Optional ۲۵۰W IP Lite ۲ SFP+ ۲۴ WS-C۲۹۶۰XR-۲۴TD-I
Optional ۱۰۲۵W ۷۴۰W IP Lite ۴ SFP ۴۸ WS-C۲۹۶۰XR-۴۸FPS-I
Optional ۶۴۰W ۳۷۰W IP Lite ۴ SFP ۴۸ WS-C۲۹۶۰XR-۴۸LPS-I
Optional ۶۴۰W ۳۷۰W IP Lite ۴ SFP ۲۴ WS-C۲۹۶۰XR-۲۴PS-I
Optional ۲۵۰W IP Lite ۴ SFP ۴۸ WS-C۲۹۶۰XR-۴۸TS-I
Optiona ۲۵۰W IP Lite ۴ SFP ۲۴ WS-C۲۹۶۰XR-۲۴TS-I