سوئیـچ
سوئیـچ

شرکت سیسکو سوئیچ های متنوعی را با توجه به مدل سلسله مراتبی شبکه شامل لایه Access, Distributbuted,core، سایز شبکه، سرعت و نوع ارتباطات و سرویس های موردنیاز ارائه می نماید. با در نظر گرفتن نیاز امروزه و آینده شبکه ها، می توان از هر یک از این سوئیچ ها بره خاص برد.

در ادامه انواع مختلف سوئیچ های شبکه معرفی می گردد: